Valorem creator

– värdeskapande på Latin

Valocrea tror på att det är människor som skapar värde tillsammans. Ledares
förmåga att se, förstå och optimera samspelet mellan olika medarbetare, kunder,
invånare är avgörande för att nå resultat. Valocrea arbetar utifrån helhet
– systemtänkande. Människornas förmåga i systemet, att utifrån helhet skapa
ökat värde till kund eller invånare genom sitt agerande, genom modet att vara
kreativ och modet att lyssna på andra såväl i organisationen som utanför.

Valocrea tror på att det är människor som skapar värde tillsammans. Ledares förmåga att se, förstå och optimera samspelet mellan olika medarbetare, kunder, invånare är avgörande för att nå resultat. Valocrea arbetar utifrån helhet – systemtänkande. Människornas förmåga i systemet, att utifrån helhet skapa ökat värde till kund eller invånare genom sitt agerande, genom modet att vara kreativ och modet att lyssna på andra såväl i organisationen som utanför.

Valocrea har lång erfarenhet av såväl strategisk som operativ företags och verksamhetsledning. Kompetens från exekutiva roller ifrån både privat och offentlig verksamhet. Styrelse och ägarstyrningserfarenhet. Vertikal förmåga dvs kan stödja och leda processer från strategi till operativt genomförande i sammansatta grupper och ledningsteam. God kommunikativ förmåga, teknik för modern dialog samt att leda indirekta ledningsprocesser (indirekt ledarskap). Har verktyg för att stödja förändringsledning. Lång erfarenhet av digitalisering. Ett öppet och värderingsstyrt arbetssätt.

Valocrea kan skäddarsy nätverksbaserade team specifikt för varje uppdrag genom samverkan med andra företag och Valocrea kan också ingå samarbete med partners för att bidra i större uppdrag. Tillgång till professionellt juridiskt stöd finns vid behov.

Basen i Valocrea utgörs av Catarina Dahlöf, ägare och grundare av Valocrea AB.