STRATEGIARBETE

Företagsledningar och offentliga verksamhetsledningar som vill utveckla sin förmåga att nå beslutade mål, utveckla sin verksamhet eller sin organisation kan få professionellt processtöd under en dag eller flera. Under arbetet med den egna affärsplanen, verksamhetsplanen eller genomförandeplaner av ett politiskt uppdrag stödjer processledaren ett öppet, kreativt samtal – samtidigt utvecklas gruppens förmåga och effektivitet i ledningsarbetet. Processen leder till konkreta aktiviteter.

STRATEGIARBETE

Företagsledningar och offentliga verksamhetsledningar som vill utveckla sin förmåga att nå beslutade mål, utveckla sin verksamhet eller sin organisation kan få professionellt processtöd under en dag eller flera. Under arbetet med den egna affärsplanen, verksamhetsplanen eller genomförandeplaner av ett politiskt uppdrag stödjer processledaren ett öppet, kreativt samtal – samtidigt utvecklas gruppens förmåga och effektivitet i ledningsarbetet. Processen leder till konkreta aktiviteter.

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Dagens medarbetare är kompetenta och förväntansfulla medskapare som vill nå resultat. Kommunikation, delaktighet och medskapande i ledningens förändringsarbete är nyckeln för att lyckas. Öppenhet och delaktighet ger en öppen, tillåtande och hållbar arbetsmiljö. Valocrea kan processleda eller stödja medskapande förändringsarbete. Det vi kallar ”den lång-korta vägen”. Medskapandet kan också involvera kunder, samarbetspartners eller invånare. Medvetenhet om gemensamma förväntningar utifrån helheten professionaliserar leveransförmågan till slutkund.

LEDNINGSSTÖD

Valocrea tror på ”tillsammans”. Att vara ledare är inte ett ensamarbete. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet i en snabb, ny, transparent värld är komplexa. Olikheter, differentierade erfarenheter och olika kunskapsbaser berikar. Dialogen där vi för varandra vidare är en kreativ process och alla ledare kan behöva en utomstående samtalspartner under perioder. Valocrea erbjuder såväl enskilt ledarstöd som stöd i grupp på ledningsnivå.

LEDNINGSSTÖD

Valocrea tror på ”tillsammans”. Att vara ledare är inte ett ensamarbete. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet i en snabb, ny, transparent värld är komplexa. Olikheter, differentierade erfarenheter och olika kunskapsbaser berikar. Dialogen där vi för varandra vidare är en kreativ process och alla ledare kan behöva en utomstående samtalspartner under perioder. Valocrea erbjuder såväl enskilt ledarstöd som stöd i grupp på ledningsnivå.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ibland behöver ledningen komma samman och bestämma sig för både vart organisationen ska och hur de som team ska arbeta tillsammans framåt. Valocrea erbjuder processutveckling under ledningsmöten, vi tränar med era egna planer och era verkliga utmaningar. Syftet är att öka effektiviteten i ledningsarbetet och att öka transparens såväl i gruppen som i organisationens kommunikativa arbetssätt.

VALOCREA ERBJUDER MASTERCLASS LEDARUTVECKLING

Valocrea erbjuder i samverkan med giraledarskap.nu Masterclass Ledarprogram för dig som har rollen att påverka andra i ett gemensamt uppdrag (direkt ledarskap). Utbildningen stärker dig som ledare och tar sin utgångspunkt i din nuvarande roll och dina utmaningar där. Du får reflektera och hitta hållbara ledarbeteenden som bygger på tillit, ansvar och samarbete.

Vi erbjuder också Masterclass Leda ledare (indirekt ledarskap).

Vi erbjuder Masterclass Ledarprogram som öppen utbildning med 4-6 deltagare från olika organisationer. En liten grupp där du är huvudpersonen.

Masterclass Teamledare och Leda Ledare:

Startas åter upp hösten 2020, ny utvecklad form för att möta utmaningar efter Corona. Tag kontakt för mer information.

 

Kontakt intresse: info@valocrea.se